آخرین اخبار
فراتر از نفت
  • آمریکا و اروپا: جنگ تجاری یا آزمون قدرت همبستگی

    آمریکا و اروپا: جنگ تجاری یا آزمون قدرت همبستگی
    جنگ تجاری آمریکا حداقل یک مزیت دارد: این جنگ، اروپایی ها را در برابر مسوولیتی که بر عهده دارند قرار می دهد. موضوع یک آزمون مهم برای ارزیابی قدرت همبستگی اروپا مطرح است. بهرجهت، منافع کوتاه مدت کشورهای عضو لزوماً همگرا نیست.
    ۱۳۹۷/۳/۱۹

سایت خبری تحلیلی نفت ما