آخرین اخبار
فراتر از نفت
  • جاده ابریشم جدید با موضوعیت انرژی و محوریت ایران

    جاده ابریشم جدید با موضوعیت انرژی و محوریت ایران
    در حوزه اقتصادی ایران می تواند از مزایای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای مانند مناطق معاف از مالیات، کاهش تعرفه ها و مشارکت در پروژه های نفت و گاز بهره مند شود، ایران در شاهراه و گذرگاه انرژی جهان قرار گرفته که موقعیت بی بدیلی برای در تامین امنیت انرژی جهان فراهم کرده است. به عبارت بهتر جاده ابریشم جدید می تواند بر موضوع انرژی با محوریت ایران شکل بگیرد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۰

سایت خبری تحلیلی نفت ما