آخرین اخبار
فراتر از نفت
  • در بازدید مدیرعامل صندوق توسعه ملی و استاندار خوزستان مطرح شد:

    ‎بیدبلند خلیج فارس قطب صنعتی منطقه خواهد شد

    ‎بیدبلند خلیج فارس قطب صنعتی منطقه خواهد شد
    ‎مرتضی شهیدزاده مدیر عامل صندوق توسعه ملی در این بازدید ضمن ابراز رضایت از فعالیت قابل توجه این پروژه ملی با اشاره به کسب پیشرفت بیش ۸۱ درصدی در این پروژه بزرگ ملی گفت: اقداماتی که در ۲سال گذشته در این پروژه صورت پذیرفته نشانه ای از عزم و توانمندی مجموعه مدیریتی و تامین کنندگان مالی این پروژه بوده است.
    ۱۳۹۷/۵/۱۹

سایت خبری تحلیلی نفت ما