تعدادی از کارکنان شرکت "متن" بازداشت شدند

  براساس اخبار رسیده به  آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، تعدادی از کارکنان شرکت متن شاغل در  میدان نفتی یادآوران به دلیل مسایل مالی بازداشت شده اند.

 میدان نفتی یادآوران که در اهواز و در مجاورت میدان سندباد یکی از میدان های نفتی عراق است قرار دارد.