تحریم های نفتی و تهدید تشدید وخامت اقتصادی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، هدف اصلی از سفر اخیر آقای روحانی رئیس جمهور به سوئیس و اتریش، اجرای توافق هسته ای و شیوه های مبارزه با تحریم های آمریکا بود. در پی تصمیم واشنگتن در راستای مجازات کشورهای خریدار نفت ایران، در تهران در اندیشه راه گریزی از این بلوکه تجاری برآمده اند. به موازات آن، ایران درگیر بروز یکسری ناآرامیها به خاطر وضعیت اقتصادی در کشور نیز شده است.

در پی تهدیدهای آمریکا پیرامون اعمال تحریم ها علیه هر کشوری که به خرید نفت ایران ادامه دهد، در تهران در جستجوی راهی برای حفظ صادرات نفت در سطح قبلی برآمده اند. نفت ایران قرار است، در بازار بورس به فروش برسد و بخش خصوصی قادر خواهد بود، این مواد خام را صادر کند. ایران قصد دارد، از این طریق، مانع از توقف صادرات نفت ایران شود. به موازات آن، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، به اوپک نامه ای نوشته که طی آن، از اعضای این کارتل حمایت از توافقنامه ماه ژوئن را درخواست کرده است.

دولت ایران باید اقداماتی را در عرصه وضعیت داخلی اتخاذ کند، زیرا وضعیت اقتصادی کشور یکی از دلایل آغاز اعتراضات در برخی از شهرها است. در پی آغاز اعتراضات و اعتصاب ها در پایتخت ایران، این اعتراض ها استان های نفت خیز کشور را نیز در بر گرفته است. از جمله، در اواخر هفته گذشته، در برخی از مناطق استان خوزستان اعتراض هایی در رابطه با کمبود و آلودگی آب آشامیدنی برگزار شد.

دولت آمریکا قصد دارد، تهران را از راه اعمال تحریم های اقتصادی تحت فشار قرار دهد و اعلام کرده که هدف آمریکا، سرنگونی حکومت ایران است. آمریکا معتقد است که عملکرد و اهداف ایران تغییر نخواهد کرد و از این رو، تنها راه، سرنگونی خود حکومت است.

بنابر درخواست آمریکا، بازیگران بین المللی باید واردات نفت ایران را تا 4 ماه نوامبر متوقف کنند. در غیر اینصورت، اعمال تدابیر محدود کننده از سوی آمریکا در انتظار این کشورها خواهد بود. براساس خبرهای منتشر شده، تحریم های آمریکا علیه ایران در دو مرحله اعمال خواهد شد – 4 ماه اوت و 6 ماه نوامبر.