پرورش رهبران نفتی؛ به عنوان پارادایم مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت قرار گیرد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، یکی از موضوعات اساسی در دانش حکمرانی و اداره سازمانها، شناخت تفاوتهای فلسفی و عملی دومفهوم "رهبری" و "مدیریت" است. غالب مدیران در پی حفظ وضعیت موجود و رتق و فتق امور هستند در حالیکه رهبران، ماموریت تغییر پارادایم مدیریت و ایجاد انعطافهای لازم برای بازارسازی و رهبری بازارها را بر عهده دارند. توجه به تفاوت بین این دو مفهوم، دارای اهمیتی راهبردی است. 

در سالهای اخیر شاهد تاسیس مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت بوده ایم که یقینا تدبیری کاملا سنجیده و خردمندانه از جانب وزیر محترم نفت می باشد. در عین حال، همواره این دغدغه جدی است که ضرباهنگ این حرکت اصولی، متناسب با توانمندیهای داخلی و خاصه، تهدیدات فزاینده بین المللی متناسب باشد. اگر بنا باشد با رویکرد بوروکراتیک کند و زمانبر، برنامه های توسعه مدیریت را تداوم بخشید، یقینا چالشهای بسیاری را در این خصوص شاهد خواهیم بود. در این رابطه، مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت باید برنامه های خود در "پرورش رهبران نفتی"(PLD)  را اعلام عمومی نماید و در سرعت بخشی به اجرای برنامه های خود مهارت لازم را به دست آورد. تداوم درگیری مرکز با چاله های عمیق بوروکراسی سنگین، می تواند اثربخشی عملکرد آن را، خاصه با عنایت به شرایط بازگشت تحریمها در عصرپسابرجام، به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در حال حاضر به نظر می رسد سیاستهای مرکز توسعه مدیریت مبتنی بر رویکرد "مدیرپروری" بجای "رهبرپروری" تنظیم شده باشند و به اعتقاد اینجانب باید در این رابطه، تحولی اساسی صورت پذیرد؛ به طوری که رهبرپروری، به عنوان پارادایم توسعه توان اداره صنعت نفت مطرح گردد. در حال حاضر، متغیرهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی گوناگونی صنعت نفت کشور را به گونه ای فزاینده تحت تاثیر قرار داده اند که برای موفقیت در عملکرد صنعت نفت در افق 1404 باید گامهای زیادی با رعایت توامان کیفیت، دقت و سرعت برداشته شود. در این راستا، پیشنهاد می شود مرکز توسعه مدیران صنعت نفت، "استراتژی شناسایی و توسعه رهبران نفتی " را به عنوان اولویت اساسی خویش در دستورکار قرار دهد. بارها تلاش شد از طریق ارائه رهنمود و نیز گفتگو با دست اندرکاران مرکز، توجه آنان به یک "ذخیره استراتژیک مدیریتی" که همانا کارکنان دارنده دانشنامه دکترای تخصصی مدیریت در تمامی گرایشها که اکنون در صنعت نفت مشغول به خدمت هستند جلب گردد تا در پرورش رهبران و مدیران نفتی کشور سهمی مهم و در خور را بر عهده گیرند که به نظر می رسد تا کنون مورد مسامحه قرار گرفته باشد.

موضوع ترازیابی و شناسایی عملکرد موفق وزارتخانه های نفت و انرژی دنیا در پرورش رهبرای نفتی و مدیران انرژی، یکی از اقدامات ضروری است. بررسی اهداف، برنامه ها و اقدامات کشورهای موفق در صنعت نفت از جمله نروژ، امریکا، انگلیس، مالزی، قطر، عربستان سعودی و شناخت استراتژیهای مورد استفاده آنان در توسعه رهبران و مدیران نفتی خود موضوع پر اهمیت و در اولویت دیگری است.  

بحث در این خصوص بسیار طولانی است. اگر می خواهیم بار دگر رهبری اوپک را در اختیار بگیریم، برای انتخاب وزاری آتی نفت و انرژی در کشور، کاندیداهای متنوع و مختلف برازنده ای داشته باشیم، و مآلا اگر می خواهیم نقشی پررنگ تر و موثرتر در  بازار نفت و گاز جهان داشته باشیم، گریزی نیست که پرورش رهبران نفتی باید در دستورکار قرار گیرد و از طریق برنامه های ضربتی در کنار برنامه های بوروکراتیک پرورش مدیران، این مهم محقق گردد. سرعت عمل مرکز در این میان، بسیار تعیین کننده است.