تقدیر مهندس نوروز زاده از پتروشیمی تخت جمشید

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،مهندس نوروز زاده طی نامه ای از دستیابی به رکورد تولید در سال 1396 از مدیریت و پرسنل شرکت تخت جمشید تقدر و قدر دانی کرد.