جوابیه شرکت پالایش و پخش به خبر "نفت ما"

روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران در پی درج خبری تحت عنوان "مامور ویژه صادق آبادی در راه پالایشگاه شازند"در آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" به تاریخ 21/8/1396 ضمن تکذیب موارد مطرح شده،جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی جوابیه ای به شرح زیر منتشر کرد:

مدیریت ها،ادارات و واحدهای ستادی شرکت به عنوان پشتیبان و حامی عملیات به منظور هماهنگی، اتخاذ وحدت رویه و انجام اقدامات اثربخش در حیطه فعالیت های کاری مرتبط با وظایف مدیریت ها یا ادارات مشابه و معادل خود در شرکت های فرعی، جلسات مشترک به روال مرسوم و رویه‌های جاری برگزار می‌نمایند.

در همین راستا رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی این مدیریت که در خبر اشتباها مدیر منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش معرفی شده است، نیز به منظور انجام بهینه وظایف و مسئولیت های جاری خود جلساتی با ادارات برنامه‌ریزی نیروی انسانی تمامی شرکت‌های تابعه تنظیم نموده و در جلسه روز یکشنبه مورخ 21/8/1396 در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اراک نیز صرفا طبق روال جلسات داخلی با ادارات برنامه‌ریزی نیروی نیروی انسانی شرکت های تابعه و منحصرا برای بررسی مقررات و ضوابط برنامه ریزی و ضرورت رعایت اصل هماهنگی در اجرای آن بوده و نه هیچکدام از موضوعاتی که در خبر مذکور بدان بدون دلیل پرداخت شده است.

لازم به ذکر است رسیدگی به مشکلات کارکنان یا بررسی نحوه مدیریت بر شرکت پالایش نفت امام خمینی جزو وظایف اداره طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی نبوده و رییس اداره مذکور،آقای مهدی زاده نیز هیچگونه حکم یا ماموریتی از جناب آقای مهندس صادق آبادی، معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت در این خصوص نداشته و بر همین منوال نیز قراری برای تدوین گزارش برای ایشان نبوده است.لذا خبر مذکور خلاف واقع بوده است.

مجددا یادآوری می شود در کانال تلگرامی مذکور آقای مهدی زاده به عنوان مدیر منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش معرفی شده است که لازم است در این خصوص نیز تصحیح لازم صورت پذیرد.