مدیرعامل پتروپارس ایران تغییر کرد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،طی مراسمی مهندس نعمت الله علیرضایی تودیع و مهندس پیله چیان لنگرودی به عنوان مدیرعامل جدیدشرکت پتروپارس ایران (PPI ) معرفی شد.