عکس/زنگنه در مراسم ترحیم آیت الله هاشمی

 

 

 

منبع: تسنیم