همکاری دانشگاه صنعتی شریف و حفاری شمال

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،   در روز دوشنبه  مورخ 97/10/17 تفاهم نامه همکاری مابین شرکت حفاری شمال و دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف؛ در دفتر مدیریت این شرکت منعقد شد.

در جلسه انعقاد قرارداد آموزشی که با حضور مدیر عامل شرکت حفاری شمال و رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، مسعود عیدی ضمن تاکید بر این مهم که راه موفقیت صنعت حفاری کشور از فضاهای علمی و پژوهشی همچون دانشگاه و پژوهشگاه می گذرد عنوان کرد، بدون شک در شرایط تحریم ارتباط صنعت و دانشگاه اولویت اول پیشرفت، موفقیت و دستیابی به تکنولوژی های نوین و روز دنیا در عرصه صنعت حفاری است که تمامی کشورهای در حال توسعه نیز صرفا با ارتباط عمیق، مستمر و تنگاتنگ دو حوزه صنعت و دانشگاه این امکان را میسر می سازند.

مدیر عامل شرکت حفاری شمال هدف از انعقاد تفاهم نامه را بررسی راه های همکاری تخصصی و حرفه ای در زمینه ارتقاء سطح آموزشی حفارمردان و کارکنان عملیاتی شاغل در دستگاههای حفاری بیان کرد و افزود: در نظر داریم با استفاده از ظرفیتهای بالقوه و موجود آموزشی درمراکز معتبر علمی و آموزشی همچون دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف به این هدف مهم دست یابیم.

لازم به ذکر است، این تفاهم نامه همکاری در دو حوزه علمی-آموزشی و پژوهش و تحقیقات کاربردی و به منظور رفع نیازهای موجود در صنایع بالادستی وصنعت حفاری و با اهداف زیر منعقد شده است:

• ایجاد همکاری دو سویه میان شرکت حفاری شمال و دانشگاه صنعتی شریف در خصوص کارآموزی و بازدیدهای علمی و آموزشی.

• ایجاد بسترهای مناسب فی مابین دانشگاه و شرکت در تعریف و هدایت پروژه های کارشناسی و تحقیقاتی.

• همکاری در ارائه دوره های آموزشی در حوزه مهندسی نفت به طور مشترک با اعضای هیئت علمی دانشکده و متخصصین شرکت حفاری شمال .

• همکاری در برگزاری دوره های آموزشی، سخنرانی های علمی، کارگاه ها و دوره های تخصصی در حوزه های مورد نیاز طرفین.

• برگزاری و همکاری در نشست های هم اندیشی ها، کنگره ها، همایش  ها و نشست های تخصصی در حوزه بالادستی مهندسی صنعت نفت و حفاری.

• همکاری در ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی نفت از طرف دانشکده به شرکت در زمینه های مورد نیاز.

در خاتمه این جلسه مدیر عامل شرکت حفاری شمال ضمن اشاره بر ضرورت تقویت هر چه بیشتر زیر ساخت های آموزشی و دانشگاهی، اذعان کرد: تلفیق فضای آموزش آکادمیک صنعت حفاری در دانشگاه ها و حضور دانشجویان و کارآموزان در دستگاه های حفاری جهت کسب مهارت و تجربه میدانی و مشاهده عینی و ملموس، می تواند در مقاطع مختلف دانشگاهی، بعنوان بازوی محرک و مسبب پیشرفت و بالندگی روز افزون سطح علمی، آموزشی و پژوهشی در صنعت حفاری نیز محسوب شود.