چرا زنگنه تصمیم به برکناری چهار نفر از کارکنان مناطق نفتخیز جنوب گرفت؟!

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  گزارش ویژه "چرا زنگنه تصمیم به برکناری چهار نفر از کارکنان مناطق نفتخیز جنوب گرفت؟! "  به زودی منتشر می شود.