کلیف شوراى عالى اصلاح طلبان مشخص شد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،پس از دیدار اعضاى شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات با سیدمحمدخاتمى رییس دولت اصلاحات و محمدرضاعارف رییس فراکسیون امید تکلیف شوراى عالى اصلاح طلبان مشخص شد.

 
 بدنبال انتقادات اعضاى جبهه اصلاحات به تعداد زیاد و حدود ٣٠ نفره اعضاى حقیقى شوراى عالى، و به دنبال موافقت سران اصلاحات قرار شد ١٥ نفر از میان این ٣٠ نفر با راى جبهه اصلاحات انتخاب و به ٢٨ حزب عضو شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات اضافه شوند تا شوراى عالى سیاستگذارى با ٤٣ عضو شکل بگیرد.
 
همچنین گفته مى شود با توجه به قانون جدید احزاب درخصوص تشکیل جبهه هاى سیاسی و انتخاباتى توافق شده تا ١٥ عضو حقیقى شوراى عالى از میان اعضایى انتخاب شوند که در یکى از احزاب عضو هستند تا در مسیر اخذ مجوز فعالیت شوراى عالى از کمیسیون ماده ١٠ احزاب، مشکلى به وجود نیاید.
 
بر اساس این خبر راى گیرى براى انتخاب اعضاى حقیقى در جلسه آتى شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات صورت مى گیرد و گفته مى شود شوراى عالى سیاستگذارى اصلاح طلبان با ریاست عارف کار خود را از نیمه آبان ماه آغاز خواهد کرد.
 
 
منبع:روزنو