پایگاه خبری نفت ماhttp://naftema.com/پایگاه خبری نفت ماfa(c) 2018, naftema.com All rights reserved.15 چین به ۱۱ پالایشگاه خصوصی مجوز دادhttp://naftema.com/news/87545/چین-به-۱۱-پالایشگاه-خصوصی-مجوز-دادبین الملل و دیپلماسی انرژیSun, 27 May 2018 15:05:30 GMTانتصابات جدید در هلدینگ خلیج فارسhttp://naftema.com/news/87544/انتصابات-جدید-در-هلدینگ-خلیج-فارسپالایش و پتروشیمیSun, 27 May 2018 14:49:21 GMTدومین کنفرانس تخصصی کمپرسورها تیرماه برگزار می شودhttp://naftema.com/news/87543/دومین-کنفرانس-تخصصی-کمپرسورها-تیرماه-برگزار-می-شودنفت و گازSun, 27 May 2018 13:50:23 GMTتامین کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملیhttp://naftema.com/news/87542/تامین-کسری-درآمد-نفت-از-منابع-صندوق-توسعه-ملینفت و گازSun, 27 May 2018 13:14:47 GMTشاخص بورس ۱۶۸ واحد افت کردhttp://naftema.com/news/87541/شاخص-بورس-۱۶۸-واحد-افت-کردفراتر از نفتSun, 27 May 2018 13:03:36 GMTقیمت طلا، سکه و ارز امروزhttp://naftema.com/news/87540/قیمت-طلا،-سکه-و-ارز-امروزفراتر از نفتSun, 27 May 2018 13:01:55 GMTمسکن در تهران ۳۴.۸ درصد گران شدhttp://naftema.com/news/87539/مسکن-در-تهران-۳۴-۸-درصد-گران-شدفراتر از نفتSun, 27 May 2018 13:00:55 GMTافزایش برداشت نفت و گاز ایران از میدان‌های مشترک http://naftema.com/news/87538/افزایش-برداشت-نفت-و-گاز-ایران-از-میدان‌های-مشترکنفت و گازSun, 27 May 2018 11:56:06 GMTبدهکار بزرگ بانکی از کشور گریختhttp://naftema.com/news/87537/بدهکار-بزرگ-بانکی-از-کشور-گریختفراتر از نفتSun, 27 May 2018 11:50:41 GMTاقتدار ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت گاز به نمایش در می آیدhttp://naftema.com/news/87536/اقتدار-ایران-در-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-گاز-به-نمایش-در-می-آیدنفت و گازSun, 27 May 2018 11:13:41 GMTزمان مراسم یادبود برادر مدیر عامل فولاد خوزستانhttp://naftema.com/news/87535/زمان-مراسم-یادبود-برادر-مدیر-عامل-فولاد-خوزستانفراتر از نفتSun, 27 May 2018 11:08:40 GMTشیر خام گران شد؛قیمت جدید ۱۴۴۰ تومانhttp://naftema.com/news/87534/شیر-خام-گران-شد؛قیمت-جدید-۱۴۴۰-تومانفراتر از نفتSun, 27 May 2018 09:24:46 GMTهیچ مشکلی در عرضه بنزین وجود نداردhttp://naftema.com/news/87533/هیچ-مشکلی-در-عرضه-بنزین-وجود-نداردپالایش و پتروشیمیSun, 27 May 2018 08:45:42 GMTتحریم ها تاثیری بر تولید نفت ایران نداردhttp://naftema.com/news/87532/تحریم-ها-تاثیری-بر-تولید-نفت-ایران-نداردنفت و گازSun, 27 May 2018 08:41:07 GMTدومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی آماده نصب می شودhttp://naftema.com/news/87531/دومین-سکوی-فازهای-٢٢-تا-٢٤-پارس-جنوبی-آماده-نصب-می-شودنفت و گازSun, 27 May 2018 08:38:47 GMT