پایگاه خبری نفت ماhttp://naftema.com/پایگاه خبری نفت ماfa(c) 2017, naftema.com All rights reserved.15 حادثه پتروشیمی مروارید بخیر گذشتhttp://naftema.com/news/56235/حادثه-پتروشیمی-مروارید-بخیر-گذشتپالایش و پتروشیمیMon, 27 Feb 2017 15:37:27 GMT روسیه خرید نفت ایران را تایید کرد http://naftema.com/news/56234/روسیه-خرید-نفت-ایران-را-تایید-کردنفت و گازMon, 27 Feb 2017 15:33:20 GMTمالچ‌های نفتی سرطان‌زا نیستhttp://naftema.com/news/56233/مالچ‌های-نفتی-سرطان‌زا-نیستفراتر از نفتMon, 27 Feb 2017 15:20:22 GMTارزیابی شرکت‌های پتروشیمی براساس استانداردهای بین المللیhttp://naftema.com/news/56232/ارزیابی-شرکت‌های-پتروشیمی-براساس-استانداردهای-بین-المللیپالایش و پتروشیمیMon, 27 Feb 2017 14:51:57 GMTایجاد قطب‌های فناوری نفت در دانشگاهhttp://naftema.com/news/56231/ایجاد-قطب‌های-فناوری-نفت-در-دانشگاهنفت و گازMon, 27 Feb 2017 14:49:19 GMTتکذیب انصراف باسف از مشارکت در پتروشیمی http://naftema.com/news/56230/تکذیب-انصراف-باسف-از-مشارکت-در-پتروشیمیپالایش و پتروشیمیMon, 27 Feb 2017 14:15:57 GMTتحلیل فارین پالسی از روابط امریکا با ایرانhttp://naftema.com/news/56229/تحلیل-فارین-پالسی-از-روابط-امریکا-با-ایرانفراتر از نفتMon, 27 Feb 2017 14:03:08 GMTروشهای نانوفناوری افزایش برداشت از مخازن نفتhttp://naftema.com/news/56228/روشهای-نانوفناوری-افزایش-برداشت-از-مخازن-نفتنفت و گازMon, 27 Feb 2017 14:02:54 GMT نمایندگان "فرهادی"را در اسکار بیشتر بشناسیمhttp://naftema.com/news/56227/نمایندگان-فرهادی-را-در-اسکار-بیشتر-بشناسیمفراتر از نفتMon, 27 Feb 2017 14:00:35 GMTشاخص بورس ۱۵ واحد رشد کرد http://naftema.com/news/56226/شاخص-بورس-۱۵-واحد-رشد-کردفراتر از نفتMon, 27 Feb 2017 13:54:26 GMTامضا۱۲قرارداد پژوهشی در حوزه پایین‎دستی نفت http://naftema.com/news/56225/امضا۱۲قرارداد-پژوهشی-در-حوزه-پایین‎دستی-نفتنفت و گازMon, 27 Feb 2017 13:47:09 GMTروسیه به دنبال توسعه ۲ میدان نفتی در ایران http://naftema.com/news/56224/روسیه-به-دنبال-توسعه-۲-میدان-نفتی-در-ایراننفت و گازMon, 27 Feb 2017 13:17:35 GMTاوپک «شیل» آمریکا را عقب می‌راندhttp://naftema.com/news/56223/اوپک-شیل-آمریکا-را-عقب-می‌راندنفت و گازMon, 27 Feb 2017 13:08:54 GMTرونمایی از طرح جدید «اسکناس هزار تومانی»http://naftema.com/news/56222/رونمایی-از-طرح-جدید-اسکناس-هزار-تومانی-فراتر از نفتMon, 27 Feb 2017 12:55:09 GMTقیمت طلا، سکه و ارز امروزhttp://naftema.com/news/56221/قیمت-طلا،-سکه-و-ارز-امروزفراتر از نفتMon, 27 Feb 2017 12:45:32 GMT