خبر استعفا نوروز زاده تکذیب شد
 خبر استعفا نوروز زاده تکذیب شد
در پی انتشار خبر استعفای مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان این خبر از سوی روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکذیب شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در پی انتشار خبر استعفای مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان این خبر از سوی روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکذیب شد.

 
نظرات:
بهر حال ایشان بازنشسته هستند و باید در موعد مقرر بروند چه تکذیب کنید و چه نکنید
لطفی
تا دقیقه نود تشریف دارند...