اختصاصی"نفت ما"
تصاویر// تجمع اعتراضی کارگران در منطقه ویژه پتروشیمی
تصاویر// تجمع اعتراضی کارگران در منطقه ویژه پتروشیمی
تجمع کنندگان خواهان صدور رأی نهایی توسط اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رفع تبعیض‌ها در پرداخت حقوق و مزایا هستند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، تجمع کنندگان خواهان صدور رأی نهایی توسط اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رفع تبعیض‌ها در پرداخت حقوق و مزایا هستند.

 

نظرات: