برگی از تاریخ نفت
عکس/ اهواز قبل از کشف نفت
عکس/ اهواز قبل از کشف نفت
اهواز قبل از کشف نفت، شهر کوچکی در حاشیه رود کارون و محل توقف کشتی های تجاری و بازرگانی بود که از مصب اروند به آنجا می آمدند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،اهواز قبل از کشف نفت، شهر کوچکی در حاشیه رود کارون و محل توقف  کشتی های تجاری و بازرگانی بود که از مصب اروند به آنجا می آمدند

 

اهواز

نظرات:
نصرالله ایواز
ملت ایران بعد از نابودی جمهوری اسلامی باید روی کارون انقدر اشک بریزند تا دوباره کارون پر اب شود وقابل کشتی رانی