مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی مروارید/تصویری
 مانور واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی مروارید/تصویری
مانور واکنش در شرایط اضطراری ، در سایت فرایندی اتیلن گلایکول با حضور واحدهای مختلف برگزار گردید.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،مانور واکنش در شرایط اضطراری ، در سایت فرایندی اتیلن گلایکول با حضور واحدهای مختلف در مورخ 10 اردیبهشت ماه 98 برگزار گردید.

 مانور واکنش در شرایط اضطراری با هدف ارزیابی تیم های عملیاتی و جهت آمادگی پرسنل با حضور واحد های مختلف با سناریو نشتی گاز و انفجار و آتش سوزی بر روی مبدل 2008  واحد MEG  و نجات مصدومین با استفاده از تکنیک Tension rope  از ارتفاع برج-2004  به پائین و انتقال آنها به وسیله آمبولانس حاضر در محل به درمانگاه مجتمع صورت پذیرفت که پس از اتمام مانور ،تمامی اهداف مورد نظر تحقق یافت.

 

 

 

 

 

نظرات: