افزایش تولید نفت روسیه در سال ۲۰۱۹
افزایش تولید نفت روسیه در سال ۲۰۱۹
وزارت توسعه اقتصادی روسیه در گزارش خود تأکید کرد که تخلیه ذخایر اقتصادی و سودآور در مناطق تولیدی دارای زیرساخت‌های پیشرفته (غرب سیبری، کوه‌های اورال و منطقه ولگا) یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر میانگین توسعه این بخش است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،وزارت توسعه اقتصادی روسیه در جدیدترین پیش‌بینی‌ها نسبت به میانگین رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۲  تأکید کرد که میانگین تولید نفت در مقایسه با سال گذشته به میزان چهار درصد افزایش خواهد یافت و بر این اساس حجم تولید نفت روسیه به ۵۵۸ میلیون تن معادل چهار میلیارد و ۲۵۳ بشکه می‌رسد. 

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ حجم تولید نفت بر اساس متغیر اصلی، ۵۶۰ میلیون تن معادل چهار میلیارد و ۲۶۸ میلیون بشکه و پیش ار آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۵۵۷ میلیون  معادل چهار میلیارد و ۲۴۵ میلیون بشکه برسد.

وزارت توسعه اقتصادی روسیه در گزارش خود تأکید کرد که تخلیه ذخایر اقتصادی و سودآور در مناطق تولیدی دارای زیرساخت‌های پیشرفته (غرب سیبری، کوه‌های اورال و منطقه ولگا) یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر میانگین توسعه این بخش است. 

این بخش همچنین با استفاده از تکنولوژی جدید و راه‌اندازی میادین جدید در مناطق دارای شرایط کاری سخت تأثیر گذار خواهد بود.

 

منبع: ایلنا 

 

نظرات: