کاهش ۳۰ درصدی صادرات میعانات گازی
کاهش ۳۰ درصدی صادرات میعانات گازی
میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی از ۳۹.۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۶ به ۳۹.۳۷ میلیارد دلار در سال ۹۷ رسید که این رقم، نشان دهنده کاهش ۱.۳۶ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۷ بدون احتساب میعانات گازی است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،بر اساس آمار منتشر شده از میزان تجارت خارجی ایران در 12 ماهه سال 97، صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی به عدد 44.36 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با رقم 46.9 میلیارد دلاری این صادرات در سال 96، شاهد افت 5.7 درصدی صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی بودیم.

همچنین میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی از 39.91 میلیارد دلار در سال 96 به 39.37 میلیارد دلار در سال 97 رسید که این رقم، نشان دهنده کاهش 1.36 درصدی در صادرات غیرنفتی کشور در سال 97 بدون احتساب میعانات گازی است.

بر این اساس کل تجارت کشور در سال 97، رقمی معادل 86.92 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با تجارت کلی 101.44 میلیارد دلاری کشورمان در سال 96، افتی 14.1 درصدی را نشان می‌دهد.

اما در این میان نکته حائز اهمیت، تغییر تراز تجاری کشور در سال 97 به نسبت سال 96 است چراکه تراز تجاری کشور با احتساب میعانات گازی، از 7.47- میلیارد دلار در سال 96 به 1.69 میلیارد دلار در سال 97 رسیده است.

 

12 ماهه 97

(میلیون دلار)

12 ماهه 96

(میلیون دلار)

درصد تغییر
صادرات غیرنفتی (مجموع کالا و میعانات گازی) 44310 46982 5.7-
صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) 39375 39919 1.36-
تجارت کل 86922 101441 14.3-
تراز تجاری (با احتساب میعانات گازی) 1698 7477-  

همچنین میزان صادرات میعانات گازی کشورمان طی 12 ماه سال گذشته در حدود 5 میلیارد دلار بوده که به نسبت صادرات میعانات در سال 96، افتی 30 درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال 97 نیز با افتی 2 درصدی به 14 میلیارد دلار رسید.

با این همه، صادرات در بخش صنعت طی 12 ماه سال 97، به نسبت صادرات صنعتی سال 96، رشد داشته و افزایش 4.8 درصدی را نشان می‌دهد.

نظرات: