حضور مدیر عاملNPC در مجلس/تصویری
حضور مدیر عاملNPC در مجلس/تصویری
نشست اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیروز ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

 

 

 

 

نظرات: