انتصاب در پتروشیمی بندرامام
 انتصاب در پتروشیمی بندرامام
طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فراورش بندرامام، مدیر بازرگانی پتروشیمی بندر امام ومشاور مدیرعامل منصوب شدند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، طی احکام جداگانه ای از سوی حمید رضا رستمی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام ،مهدی قارونی مدیرعامل اسبق پتروشیمی بوعلی سینا مدیرعامل شرکت پتروشیمی فراورش بندرامام شد.


همچنین زمانی بخش مدیرعامل پتروشیمی فرآورش جایگزین محسن ملکی مدیر بازرگانی پتروشیمی بندر امام شد.

در حکمی دیگر از سوی حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندر امام،محسن ملکی به سمت مشاور مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

 

نظرات: