همکاری اگزان با اسرائیل در صادرات گاز از طریق تاسیسات شناور ال ان جی
مهدی قدیری
همکاری اگزان با اسرائیل در صادرات گاز از طریق تاسیسات شناور ال ان جی
اگزان به عنوان بزرگترین شرکت تجاری نفت و گاز جهان در حال مذاکره با مقامات اسرائیلی در مورد توسعه میدان لویاتان با ساخت کشتی شناور ال ان جی است. چنین پروژه ای به شرکای لویاتان اجازه خواهد داد تا به کشورهایی که از طریق خط لوله، قابل دسترسی نیستند گاز صادر کند تا از هزینه های گران ساخت زیرساخت برای تاسیسات ال ان جی در مصر پرهیز شود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، شرکت اگزان موبیل در حال مذاکره برای ساخت سکویی است که صادرات بزرگترین میدان گازی اسرائیل را افزایش خواهد داد.

اگزان به عنوان بزرگترین شرکت تجاری نفت و گاز جهان در حال مذاکره با مقامات اسرائیلی در مورد توسعه میدان لویاتان با ساخت کشتی شناور ال ان جی است. چنین پروژه ای به شرکای لویاتان اجازه خواهد داد تا به کشورهایی که از طریق خط لوله، قابل دسترسی نیستند گاز صادر کند تا از هزینه های گران ساخت زیرساخت برای تاسیسات ال ان جی در مصر  پرهیز شود.

یک نماینده اگزان اعلام کرد که این شرکت درحال ارزیابی گزینه هاست. وی افزود: هم اکنون خیلی زود است که در مورد توسعه خاص و جدول زمانی تولید توضیح دهیم.

علیرغم اکتشافات گازی قابل توجه در منطقه مدیترانه شرقی در طول دهه گذشته، یافتن مسیرهای قابل اعتماد صادراتی با سختی همراه بوده و شرکتهای بازار جهانی انرژی تکاپویی نداشته اند. شرکای لویاتان توافقاتی برای برآورده ساختن تقاضای فزاینده در مصر، اردن و اسرائیل امضا کرده اند، اما تاکنون راهی برای صادرات به اروپا یا آسیای شرقی نیافته اند.

شرکای در حال توسعه لویاتان در زمان اکتشاف آن برآورد کردند که ذخایر آن حدود 600 میلیارد متر مکعب باشد که بزرگترین اکتشاف گاز فراساحلی در دهه گذشته بوده و مرحله بعدی توسعه مخزن را از طریق توافقات صادراتی هدف گذاری کردند و در حال بررسی راههایی برای دستیابی به بازراها در بیرون از این منطقه می باشند. شرکت Delek Drilling بزرگترین سهامدار میدان لویاتان چندین گزینه همچون خرید سهام مجتمعهای ال ان جی مصر را مد نظر دارد.

مذاکرات با اگزان، جدیدترین نشانه از بین رفتن تحریم انرژی اسرائیل توسط کشورهای عربی است. شرکتهای بزرگ انرژی که با شرکتهای بزرگ عربی شریک هستند در گذشته از همکاری و تجارت با اسرائیل به خاطر ترس از روابط مخاطره برانگیز با این کشورها که برخی از بزرگترین ذخایر انرژی جهان را در کنترل دارند و تاکنون با اسرائیل روابط خصمانه داشتند، تردید داشته و مطمئن نبودند.

به نظر می رسد که این نگرانی ها در حال ناپدید شدن است. اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه برخی رهبران عربی پیشرو، دلیل مشترک برای دشمنی با ایران پیدا کرده اند که منجر به این شده که مثلاً شاهزاده محمد بن سلمان تابوی قدیمی برقرای روابط دیپلماتیک با اسرائیل را بشکند. تجارت پنهانی با جهان عرب، بویژه در بخش تکنولوژی اسرائیل رشد داشته است.

برای اگزان، افزایش روابط با اسرائیل بیانگر جاه طلبیهای فزتاینده این شرکت در منطقه مدیترانه شرقی، منطقه ای که آبهای مصر، اسرائیل، لبنان و قبرس را دربر می گیرد، می باشد. اگزان در ماه فوریه در این منطقه، زمانی که یک مخزن فراساحلی در ابهای قبرس کشف کرد که حدود یک سوم مخزن لویاتان است، جای پایش را باز و محکم کرد.

اگزان اخیرا با «یووال استاینیتز» وزیر انرژی اسرائیل در مورد مشارکت در یک مناقصه آتی برای بلوکهای حفاری فراساحلی جدید گفت و گو کرده است.

 

 

نظرات: