پتروشیمی پردیس در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست/تصویری
پتروشیمی پردیس در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست/تصویری
پتروشیمی پردیس در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست فروردین ماه ۹۸ حضور یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات: