همکاری مشترک نفتی لبنان و قبرس
همکاری مشترک نفتی لبنان و قبرس
جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان تاکید کرده است توسعه این میادین قرار است در تاریخ ۷ مه آغاز شود که در این زمینه به توافق مشترک رسیده اند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،لبنان و قبرس در خصوص همکاری های نفتی و گازی در میادین مشترک تاکید کردند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از 10 قسمت میادین گازی و نفتی 4 میدان در اختیار قبرس و 6 میدان در اختیار لبنان است.

جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان تاکید کرده است توسعه این میادین قرار است در تاریخ 7 مه آغاز شود که در این زمینه به توافق مشترک رسیده اند.

نظرات: