ذخایر گاز طبیعی آمریکا افزایش یافت
ذخایر گاز طبیعی آمریکا افزایش یافت
تحلیلگران پیش بینی کرده اند موجودی های گاز طبیعی ایالات متحده ۳۲ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده هفته گذشته افزایش یافته است.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نشان داد ذخایر گاز طبیعی در هفته گذشته به میزان 25 میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و به 1155 میلیارد فوت مکعب رسید.

تحلیلگران پیش بینی کرده اند موجودی های گاز طبیعی ایالات متحده 32 میلیارد فوت مکعب افزایش یافته است.

نظرات: