زمان پرداخت یارانه فرودین ماه
زمان پرداخت یارانه فرودین ماه
مبلغ این یارانه همچون گذشته ۴۵,۵۰۰ تومان است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،بر اساس برنامه‌ریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اولین یارانه نقدی امسال ۲۶ فروردین ماه پرداخت خواهد شد.

 اولین یارانه نقدی امسال ۲۶ فروردین ماه پرداخت خواهد شد.

مبلغ این یارانه همچون گذشته ۴۵,۵۰۰ تومان است.

 

نظرات: