انتصاب شایسته دیگری در وزارت کار و شستا؛
محمدرضا سعیدی مدیرعامل پتروشیمی جم شد
محمدرضا سعیدی مدیرعامل پتروشیمی جم شد
میثم سعیدی نماینده ادوار مجلس جایگزین حسین میرافضلی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،سعیدی دانش آموخته شیمی است .

وی مدرک MBA، لایسنسیت(LiC ) ودکترا( Ph.D) بازاریابی صنعتی با تمرکز بر کسب وکارهای بین المللی (International Business) و کارافرینی را درکشور سوئد به اتمام رسانده است.

 وی بخشی از مطالعات مدیریتی خود را بر مدیریت هلدینگ، ساختار سازمانی هلدینگ و برنامه ریزی آن متمرکز کرده است.

تز دکترای او مطالعه بر روی تاثیر قابلیتهای پویا بر کارایی حضور شرکت های سوئدی دربازار های جهانی است لذا بین المللی سازی شرکت ها وتوسعه قابلیتهای مربوطه محور اصلی تخصص وی است.

دکتر سعیدی بخش عمده تجربه مدیریتی خود را در بنگاه های شیمیایی، دارویی وپتروشیمی درسطوح مختلف همچون مدیر عامل، هیات مدیره اعم شرکت های تولیدی یا سرمایه گذاری و هلدینگ گذرانده است. 

اداره مجامع سالانه شرکت های تابعه هلدینگ  و همچنین نظارت برعملکرد آن ها را تجربه کرده است.

کار و آشنایی با برنامه ریزی راهبردی در سه سطح بنگاه، کسب وکار و وظیفه ایی دیگر تجربه وی است.

علاوه برآن سعیدی تجربه فراتر سطح بنگاه را نیز در کارنامه خود دارد بعنوان مثال راهبری بخش اقتصاد وسرمایه گذاری درسازمانی چون منطقه آزاد کیش وعضویت درکمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی کشور درمجلس شورای اسلامی.

دکتر سعیدی درکنار کار صنعتی تدریس و آموزش برنامه ریزی راهبردی، بازاریابی بین المللی ونواوری را برای دوره های MBA علی الخصوص برای مدیران صنعتی بر عهده دارد.
 
نظرات: