افزایش بی سابقه اکتشاف منابع متعارف نفت و گاز در سال ۲۰۱۹
افزایش بی سابقه اکتشاف منابع متعارف نفت و گاز در سال ۲۰۱۹
اکتشافات منابع متعارف جهانی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ معادل ۳.۲ میلیارد بشکه نفت می باشد. در صورتی که این چاه ها به صورت موفقیت آمیزی حفاری شوند، منابع کشف شده در میانه سال ۲۰۱۹ ، بزرگترین منابع کشف شده از زمان رکود در سال ۲۰۱۴ تاکنون می باشد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،اکتشافات جهانی نفت و گاز متعارف در سال 2019 در حال افزایش است. بر اساس گزارش موسسه رایستاد انرژی ­ Rystad Energy ، اکتشاف نفت و گاز که در حال رکود بود با آغاز سال 2019 با منابع متعارف کشف شده در سه ماهه اول سال، رشد و سرعت بیشتری داشته است.

اکتشافات منابع متعارف جهانی در سه ماهه اول سال 2019 معادل 3.2 میلیارد بشکه نفت می باشد. بیشتر این دستاوردها در ماه فوریه ثبت با 2.2 میلیارد بشکه منابع متعارف به ثبت رسید که بهترین رکورد در نوع خود از آگوست 2015 تاکنون می باشد.

«طیب زین شریف» تحلیلگر بالادستی رایستاد انرژی در این زمینه می گوید: «اگر در بقیه ماه های سال 2019 هم همانند سه ماه گذشته این اکتشافات ادامه داشته باشد، امسال در مقایسه با سال گذشته 30 درصد بیشتر شاهد افزایش اکتشافات خواهد بود.»

شرکت «اگزان موبیل» موفق ترین شرکت در این زمینه با سه اکتشاف فراساحلی مهم و قابل توجه می باشد که 38 درصد این اکتشافات را به خود اختصاص داده است. شرکت های «توتال» و «انی» در رتبه دوم با حفر چاه های اکتشافی فراساحلی در آفریقای جنوبی، بریتانیا، آنگولا و مصر قرار دارند.

در همین حال، شرکت «رپسول» میدان گازی «کالی برائو دالام» را در اندونزی کشف کرده که جایزه بزرگترین کشف در خشکی را در سه ماهه اول سال 2019 به خود اختصاص داده است.

از منظر جهانی، تلاش و پیشرفت برای اکتشافات جدید اساسی، هیچگونه کاهشی نداشته و پیش بینی می شود که 35 چاه اکتشافی مهم تاثیرگذار در سال جاری هم در بخش خشکی و هم در بخش فراساحلی حفاری شود.

در این میان سه چاه با چشم انداز بالایی در حال حفاری است که عبارتند از؛ حفاری چاه «پروبا» ی برزیل توسط «شل» که ذخایر آن معادل 5.3 میلیارد بشکه نفت خام برآورد می شود، حفاری چاه «کرکا» توسط «انی» در آب های پاکستان که ذخایر آن معادل 1.5 میلیارد بشکه نفت خام برآورد می شود،  و چاه «اتزیل» مکزیک که توسط «توتال» در حال حفاری است و برآورد می شود که معادل 2.7 میلیارد بشکه نفت خام، ذخایر داشته باشد.

شریف تحلیلگر بالادستی رایستاد انرژی حاطر نشان کرد:«در صورتی که این چاه ها به صورت موفقیت آمیزی حفاری شوند، منابع کشف شده در میانه سال 2019 ، بزرگترین منابع کشف شده از زمان رکود در سال 2014 تاکنون می باشد.»

*فاتیما رضایی

نظرات: