توئیت مهندس خادمی در خصوص سوال از مهندس زنگنه
توئیت مهندس خادمی در خصوص سوال از مهندس زنگنه
خادمی گفت: بخش دیگر سوال،تبعیض در گازرسانی به شهرستان های کشور است ، هنوز بخشی از استان ها، از جمله خوزستان گاز رسانی نشده است

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی اعلام کرد: وزیر محترم نفت روز ۳ شنبه آینده ۲۷ فروردین ؛برای پاسخ به سوال اینجانب به مجلس می آیند.سوال در خصوص قرارداد گازی با توتال که فاز ۱۱ را زمین گیر و اطلاعات را برد می باشد .بخش دیگر سوال،تبعیض در گازرسانی به شهرستان های کشور است ، هنوز بخشی از استان ها، از جمله خوزستان گاز رسانی نشده است

نظرات: