۳ انتصاب جدید در شرکت متن
۳ انتصاب جدید در شرکت متن
طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت متن، مدیر امور مالی، سرپرست امور حقوقی و قراردادها و سرپرست طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه (مکران) منصوب شدند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،طی احکامی جداگانه از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن،محمودرضا مصباح به عنوان مدیر امور مالی، محمدزمان حیدری به عنوان سرپرست امور حقوقی و قراردادها و رضا نوشادی به عنوان سرپرست طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه (مکران) منصوب شدند

در حکم دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت،خطاب به محمودرضا مصباح آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مدیر امورمالی” منصوب می شوید. انتظار می‌رود با نظارت دقیق و برقراری تعامل مناسب، با مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران در راستای ساماندهی و بهره‌وری آن مدیریت گام برداشته و در راستای شفافیت و رعایت انضباط مالی با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی همکاری تنگاتنگ داشته باشید.

امید است در سایه خداوند متعال درانجام وظایف محوله موفق باشید.

همچنین از زحمات جناب آقای بیژن کوه‌گرد که در این مدت مسئولیت سرپرستی امور مالی را داشتند قدردانی می‌گردد.

 دهقانی همچنین در حکم انتصاب رضا نوشادی نیز آورده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک وپایانه مربوطه (مکران)” منصوب می شوید. با توجه به اهمیت راهبردی این طرح و لزوم انجام بخش های اصلی آن تا پایان سال ۹۸ بر اساس برنامه زمان‌بندی، انتظار می‌رود اقدامات اجرایی جدی، مؤثر و مستمر در جهت تکمیل طرح صورت پذیرد.

امید است با اتکال به الطاف خداوند و بهره‌گیری از نیروهای توانمند، متخصص و ظرفیت‌های بومی در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

همچنین از زحمات جناب آقای محمد سقایی که در این مدت مسئولیت مجری طرح را داشتند و به دلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب  ۱۳۹۷/۶/۶ امکان استفاده از خدمات ایشان در این سمت وجود ندارد، قدردانی می‌گردد.

در حکم انتصاب محمدزمان حیدری نیز آمده است:

 در راستای رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۲۹۹-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ مقام عالی وزارت، مبنی بر محدودیت ۴ ساله برای عهده‌داری یک سمت همچنین نظر به مراتب تعهد و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست امور حقوقی و قراردادها” منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند و با بهره‌گیری از نیروهای توانمند، در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

ضمناً از زحمات و خدمات جناب آقای سیدعمادالدین طباطبایی در طول تصدی این مسئولیت قدردانی می‌ گردد.

نظرات: