عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با "نفت ما":
اقدامات هلدینگ خلیج فارس در بهبهان قابل تقدیر است
اقدامات هلدینگ خلیج فارس در بهبهان قابل تقدیر است
وی با تمجید از سرمایه گذاری جدید هلدینگ خلیج فارس در بهبهان آن را بزرگترین پروژه در خاور میانه توصیف کرد و گفت: این پروژه سودده ترین نوع در خاور میانه است و نهایت تا دو سال و نیم دیگر تمامی هزینه های آن بازپرداخت می شود.

کشت زر در گفت و گو با خبرنگار  آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، با اشاره به سرمایه گذاری مناسب هلدینگ خلیج فارس در بهبهان گفت: این سرمایه گذاری 2/3 میلیارد دلار بوده که به وسیله چند بانک صورت گرفته و تاخیری در تامین سرمایه آن صورت نگرفته است.

وی با تمجید از سرمایه گذاری جدید هلدینگ خلیج فارس در بهبهان آن را بزرگترین پروژه در خاور میانه توصیف کرد و گفت: این پروژه سودده ترین نوع در خاور میانه است و نهایت تا دو سال و نیم دیگر تمامی هزینه های آن بازپرداخت می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خطاب به سرمایه داران داخلی و خارجی گفت: هیچ سرمایه گذاری بدین اندازه تضمین شده نیست و پیشنهاد می کنم که سرمایه داران بخش خصوصی نیز به سوی صنعت نفت بیایند.

وی ریسک پذیری را شرط سرمایه گذاری توصیف کرد و گفت: اینکه سرمایه داران گمان کنند ریسک وجود ندارد، حرف درستی نیست و حتی خرید و فروش ارز یا سکه یا هر کالای دیگری نیز با ریسک همراه است اما صنعت نفت سود تضمین شده دارد و سرمایه داران به ویژه بانکها باید در این زمینه با خیال آسوده ورود کنند.
 
 

 

 

نظرات: