اختصاصی"نفت ما"
انتصاب در پتروشیمی تندگویان
انتصاب در پتروشیمی تندگویان
با حکمی از سوی سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان مازیار معدولی به عنوان سرپرست بازرگانی این شرکت منصوب شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،با حکمی از سوی سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان مازیار معدولی به عنوان سرپرست بازرگانی این شرکت منصوب شد.

 

 

نظرات: