خدمت رسانی بی وقفه بانک ایران زمین به مردم
خدمت رسانی بی وقفه بانک ایران زمین به مردم
در حالیکه خودپرداز برخی از شعب بانک ها از دسترس خارج شده است؛خودپردازهای فروشگاهی و مراکز خرید بانک ایران زمین همچنان به طور مستمر به مردم خدمت رسانی می کنند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،در حالیکه خودپرداز برخی از شعب بانک ها از دسترس خارج شده است؛خودپردازهای فروشگاهی و مراکز خرید بانک ایران زمین همچنان به طور مستمر به مردم خدمت رسانی می کنند.

عکس فوق توسط یکی از کاربران برای ما ارسال شده است.

نظرات: