در حاشیه جشن شایستگی خدمت درشرکت پلیمرآریاساسول؛
از طرحهای خلاقانه و اثر بخش کارکنان قدردانی شد
از طرحهای خلاقانه و اثر بخش کارکنان قدردانی شد
برای نخستین باردرشرکت پلیمرآریاساسول جشن شایستگی خدمت برگزارشد و طی آن، ضمن اهدای مدال ارزشمند شایستگی خدمت به کلیه کارکنان با سابقه بیش از ۵ سال همکاری با شرکت، از ۱۳ طرح خلاقانه و اثر بخش بر کسب و کار شرکت در سال ۹۷ درسه سطح زرین، سیمین، و برنزین نیز به طور ویژه تقدیر به عمل آمد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،به نقل از روابط عمومی شرکت پلیمرآریاساسول، در این مراسم که درروزهای پایانی اسفندماه سال 97 درمحل مجتمع این شرکت با حضور امیرحسین بحرینی مدیرعامل، مدیران ارشد وکلیه کارکنان شرکت برگزارشد، نشان ویژه شرکت به نمایندگان منتخب کارکنان به پاس خدمات ۵ و ۱۰ ساله موثروشرافتمندانه آنان توسط مدیرعامل و مدیران ارشد اهدا شد.

طی این مراسم، همچنین از13 عملکرد خلاقانه و اثربخش سال 97 همکاران، یک طرح برگزیده در سطح زرین، پنج طرح برگزیده در سطح سیمین و هفت طرح برگزیده درسطح برنزین مورد تقدیر قرارگرفتند.

شرکت پلیمرآریاساسول به منظورافزایش مشارکت کارکنان دربهبود مستمروضعیت بهره بری سازمان در راستای کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری، طی فراخوانی ازسوی مدیرعامل با عنوان "فراخوان اثربخشی وخلاقیت"، به جمع آوری عملکردهای اثربخش و خلاقانه فردی و گروهی کارکنان خود درسال 97 مبادرت ورزید و درنهایت ازمجموع 67 عملکرد رسیده به دبیرخانه، پس ازارزیابی های دقیق کمیته تخصصی مربوطه با حضورشخص مدیرعامل و سایر مدیران ارشد، در نهایت 13 طرح عملکردی سال 97 شرکت شایسته تقدیردرسه سطح زرین (یک طرح)، سیمین (پنج طرح) و برنزین (هفت طرح) انتخاب شدند.

 

نظرات: