بازداشت یکی از متهمان پرونده پتروشیمی
بازداشت یکی از متهمان پرونده پتروشیمی
محسن احمدیان، معاون وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی در حال حاضر بازداشت شده است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،محسن احمدیان، از متهمان پرونده پتروشیمی با تبدیل قرار وثیقه، بازداشت شد.

  قاضی مسعودی‌مقام رئیس شعبه 3 دادگاه ویژه اقتصادی تهران در جمع خبرنگاران از تبدیل قرار وثیقه محسن احمدیان یکی از متهمان پرونده پتروشیمی خبر داد.

به گفته مسعودی‌مقام، محسن احمدیان، معاون وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی در حال حاضر بازداشت شده است.

 

منبع:تسنیم

نظرات: