کشف میدان گازی جدید در بخش مدیترانه ای مصر
فاتیما رضایی
کشف میدان گازی جدید در بخش مدیترانه ای مصر
در این امتیازنامه با مشارکت شرکت گاز طبیعی مصر، انی به عنوان مجری قرارداد ۴۰ درصد ، بی پی ۲۵ درصد ، مبادله پترولیوم ۲۰ درصد و شرکت نفت ثروا ۱۵ درصد سهم را در دست دارند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،شرکت انی اعلام کرد که یک اکتشاف گازی جدید با ارزیابی از میدان نور شمالی در بخش شرقی مدیترانه مصر در حدود 50 کیلومتری شمال شبه جزیره سینا در فراساحل مصر انجام داده است.

میدان جدید نور 1 که منجر به این کشف شد، در عمق 295 متری حفاری شد. میدان جدید نور 1 مشخصات پتروفیزیکی خوبی دارد.

در این امتیازنامه با مشارکت شرکت گاز طبیعی مصر، انی به عنوان مجری قرارداد 40 درصد ، بی پی 25 درصد ، مبادله پترولیوم 20 درصد و شرکت نفت ثروا 15 درصد سهم را در دست دارند.

مجری سرمایه گذاری مشترک مطالعات اولیه را برای تسریع اکتشاف این منابع جدید با هم افزایی تجهیزات و زیرساختار موجود پس از نهایی کردن ارزیابی اکتشاف انجام خواهد داد.

انی در مصر از طریق شعبه فرعی خود Leoc از سال 1945 فعال است. این شرکت در مصر تولید کننده پیشرو با تولید بیش از 340 هزار بشکه معادل نفت خام در روز که با تولید پروژه ظهر افزایش خواهد یافت، فعالیت دارد.

اکنون در منطقه مدیترانه شرقی، در مجموع 122 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی کشف شده است که ذخایر کشف شده مصر  بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژی ذخایر 85.5 تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. هم اکنون رقابت شدیدی میان اسرائیل و کشورهای منطقه بر سر میدانهای گازی کشف شده به وجود آمده است. این میدانهای گازی از فلات قاره نزدیک آبهای سوریه در شرقی ترین نقطه مدیترانه آغاز می شود و تا آبهای لبنان و اسراییل و تا آبهای غزه و مصر که خود یک کشور صادر کننده گاز است، ادامه دارد.

نظرات: