طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی/تصویری
طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی/تصویری
طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی برای برداشت روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش و تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع (ال‌پی‌جی)، ۲۷٥٠ تن اتان، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده است.

 

 

 

 

 

نظرات: