۲ انتصاب در وزارت نفت
۲ انتصاب در وزارت نفت
دراحکامی جداگانه رییس کمیسیون ارزیابی اسناد و مدارک ستاد وزارت نفت و جانشین رئیس ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول صنعت نفت منصوب شدند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در حکمی، میثم رفیع پرهیزکار را به ریاست کمیسیون ارزیابی اسناد و مدارک ستاد وزارت نفت منصوب کرد.

 فرزین مینو در این حکم خطاب به رفیع پرهیزکار آورده است:

«با توجه به بند ۳-۲ دستورعمل «چگونگی نگهداری، ارزیابی و امحای اسناد، مدارک و اوراق وزارت نفت و شرکت‎های تابعه» به شماره ۷۵۴-۲۰/۲ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۹۷ وزیر محترم، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان رئیس کمیسیون ارزیابی اسناد و مدارک ستاد وزارت نفت منصوب می‎نمایم.

مقتضی است با استعانت از خداوند متعال نسبت به انجام وظایف محوله مندرج در ماده ۳ دستورعمل مذکور و از طریق تشکیل کمیسیون اصلی ستاد وزارت نفت و ایجاد وحدت رویه و تدوین سیاست‎ها و خط مشی و دستورعمل‎های اجرایی مربوطه و نظارت عالیه بر عملکرد شرکت‎های تابعه وزارت نفت، اقدام‌های شایسته را به عمل آورید».


همچنین معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت در حکمی سید محمد طباطبایی‌نژاد را به‌عنوان جانشین رئیس ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول صنعت نفت منصوب کرد.

  در حکم شجاع‌الدین بازرگانی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر نفت و رئیس ستاد مستندسازی آمده است: نظر به تفویض ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۲ مقام عالی وزارت در هامش نامه شماره ۳۵۲۳۵۸ مورخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۲ این معاونت مبنی بر پیگیری و انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور اراضی و املاک نفت و همچنین در راستای بخشنامه‌های شماره ۲۴۰۲۵- ۲۸,۱ مورخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۱ و شماره ۳۵۰۷۳- ۲۸.۱ مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، بدینوسیله جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول صنعت نفت جهت انجام وظایف محوله ذیل منصوب می‌نمایم:

۱- ساماندهی اموال غیرمنقول صنعت نفت و نظارت بر عملکرد تحصیل و تملک اراضی و املاک کلیه شرکت‌های تابعه

۲- پیگیری امور مربوط به مستندسازی اراضی دولتی شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه صنعت نفت

۳- شرکت در جلسات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و سایر جلسات مربوطه

۴- ایجاد کارگروه اراضی و املاک در شرکت‌های تابعه

امیداست با اتکال به الطاف خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

 

نظرات: