موافقتنامه بلندمدت تکنیپ با آرامکوی سعودی
موافقتنامه بلندمدت تکنیپ با آرامکوی سعودی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،تکنیپ اف ام سی TechnipFMC در کنسرسیومی با MMHE (شرکت دریایی و مهندسی سنگین مالزی) یک قرارداد بلندمدت فراساحلی با آرامکو سعودی امضا کرد.

این موافقتنامه، به مدت 6 سال اعتبار دارد و مهندسی، خرید، ساخت، حمل و نقل و نصب تاسیسات فراساحلی را برای توسعه پروژه های فراساحلی آرامکو سعودی را در بر می گیرد.

این موافقتنامه بر اساس روابط بلندمدت بین تکنیپ اف ام سی و آرامکو سعودی و همچنین مشارکت بلندمدت بین تکنیپ اف ام سی و MMHE که سابقه اجرا و تحویل موفقیت آمیز پروژه ها را در کارنامه خود دارند، استوار است.

تگنیپ با پشتیبانی از این پروژه به استخدام و آموزش مهندسان سعودی ادامه خواهد داد و از ابتکار در حال اجرای سعودی کردن پروژه ها حمایت خواهد کرد.

«نلو اوسلتی» رییس بخش خشکی و فراساحلی تکنیپ اظهار داشت:"ما بسیار خوشحال هستیم که مشارکت مان را با آرامکو سعودی ادامه داده و از برنامه توسعه جاه طلبانه فراساحلی شان پشتیبانی می کنیم.  ما به همراه شریکمان MMHE ، نسبتا بر این باوریم که موفقیت از طریق تعامل به دست می آید و اینکه این موافقتنامه دانش و تخصص همه طرفها را بالا برده و برای صنعت عرستان سعودی پرمنفعت خواهد بود.

فاتیما رضایی/نفت ما

نظرات: