بررسی یک تصمیم وزیرنفت که مسکوت ماند؛
چرا زنگنه تصمیم به برکناری چهار نفر از کارکنان مناطق نفتخیز جنوب گرفت؟!
چرا زنگنه تصمیم به برکناری چهار نفر از کارکنان مناطق نفتخیز جنوب گرفت؟!
گزارش ویژه " نفت ما " از پشت پرده این تصمیم به زودی منتشر می شود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  گزارش ویژه "چرا زنگنه تصمیم به برکناری چهار نفر از کارکنان مناطق نفتخیز جنوب گرفت؟! "  به زودی منتشر می شود.

 
نظرات: